[Thu,21.02.19][23:44]
Chào mừng tập thể lớp 12A4 đến với phòng chát. ACE chúng ta tập trung chém gió thôi!!!

[Làm mới trang][Viết tin][Online:0]
[Mon,23.01.12][10:05]
Good morning madam... I am from INDONESIA.
NOK-6030/2.0 (5.11) P...
[Sun,06.11.11][19:33]
Vy oi mi dung` chon gui den Phong Mi ma chon cai do la chac tau thay tin nhan cua mi thoi
Op/9.80 (BlackBerry...
Gui den' Phong
[Sun,06.11.11][18:40]
[Sun,06.11.11][16:13]
Dm tau tao phong` chat roi` ma` deo' ai vo^ het' Hic
Op/9.80 (BlackBerry...
[Sun,06.11.11][13:16]
Gjuog djen
Cak kon dag lam j do
Thang` ni ngu ac Duong. la` D cho ko fai Gi mo^
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,06.11.11][12:06]
Thanh Phong
Phong chat moi tao chua ai vao
Op/9.80 (BlackBerry...
[Sun,06.11.11][11:31]
ACE A4 tập trung chém gió nào
Moz/5.0 (Windows; ...
[Làm mới trang][Viết tin][Chinh sua]
Đi đến trang:
Tổng số tin nhắn: 7 Posting
[kuditdit]