[Wed,15.07.20][08:40]
Nhan tin -> chia se - ket ban!

[Làm mới][Viết bài][đang online:0]
[Wed,19.05.10][12:40]
Nhocbjbj
A n0bjbaby ah.e mua c0n vo lam cua a r0j ma jo e mu0n gja nhap bang faj faj lam sao a.nge n0j a co pan c0n nua lv18 toj ve pm cho e de e mua nhe dung ban cho aj nha.e cam ön a
[Wed,19.05.10][12:37]
Nobjbaby
Hjx nge bao vjnam0bj vua c0ng bo ket wa cu0c thj nha may trung thu0g.va co ng dc1trjeu xu thj faj.hjx dung la cao thu nha may.khjep.a ma aj mua vo lam 0ngames djen thoaj k?gja 20k.nhan vat lv18 co j thj pm cho mjnh wa so 01674338854
[Wed,19.05.10][12:15]
Hai ljnh
Xjn chao to la ljnh o vjnh nge an to dang hox lop 10 thpt aj o nge an thj lam wen joj mjnh wa njck yahoo cobezujtjnh_94 mjnh rat mong dc lam wen vs moj nguoj
[Wed,19.05.10][08:53]
Bao
Hello ngay moj
Chỉ gửi ADMIN
[Tue,18.05.10][19:43]
[Tue,18.05.10][18:51]
Ha-trang
Hj ca nha j ma ban luan zuj wa ha cho ha trag tham ja gjoj nak co dc ko ma ha trag ko pjet noj j den danh nhau dau do khjkhj
[Tue,18.05.10][16:46]
Kaka
Lv114, co that ko do lam j koa aj danh dc lv 114 dua ah nh0k
[Tue,18.05.10][16:01]
dehan
hello:toi co nick vo lam 3 lv114!ai mua pm minh nick nhoemnhieu_1233
[Tue,18.05.10][15:41]
Nobjbaby
Mjnh vua ban nhan vat xog.uj tr0j ah.van c0n tjec lam.jo chj c0n m0t nhan vat nua lv18 faj m0dung lu0n.do ko faj che.lv18 nhug fjt dc dua lv 21 day aj mua mjnh ban n0t cho nha co j thj pm cho mjnh wa so 01674338854.\"ko co lua dao o day\"aj tjn thj mua ko tjn mjnh thj tuy.xjn cam on
[Tue,18.05.10][15:38]
Nobjbaby
Aj cha ka nha that zuj do.hjx.ma sao toan quang cao wap the nay neu the thj m0j wap.http/nobilovexukaa4.xtgem.com.vao do xem ng ju mjnh na.chu mjh thj chag co taj game taj gjec j ka.hj vjnam0bj la wap cua team ha a admjn ma a pan games v0 lam gja ban dc do.may dua ban e mua ve cay lv su0t e toan thua hjx.co aj mua nhan vat cua mjnh k gja 20k lv 19 faj m0.dung.mjh ban that.co j ljen llac vs mjh wa so 01674338854 mjnh dam bao cac ban se haj log.mjnh xjn kam 0n.
[Làm mới][Viết bài][Dành riêng ADMIN]
[First][Last]Trang:[<=Prev]2[Next=>]
Đến trang số:
Tên trang khác:
Tổng tin nhắn: 2124 ADMIN: Nguyễn Tuấn Kiên
[Iviwap]