BONGKAR-ke: =))
KI_DEBLENG: singa jancuk geber 51 metu neng silit
KI_DEBLENG: wakit gemblung
Writing disabled temporary for public.
[Back]