[Thu,09.07.20][16:16]P_W_S: smoga di restui bandot gila
[D3vy][&][D3nny0]
[Sun,17.06.12][19:56]
SGP SENIN AI WJB HDR DLM 2D 7891 BUAT POLA SERANG 7X X7 8X X8 X1 X9 BUAT KANG DENY MKCH
id Indonesia
114.4.21.205
NOK-6030/2.0 (5.11) P...
[Mon,30.04.12][15:08]
SGP SENIN TOP AI : 3.5.9 CB : 1.8 TOP 2D : 05 15 25 35 75 85 ~ 50 51 52 53 57 58 CAD : 45 55 65 95 54 56 59 .....EWES~EWEEES..... thanks UPS
id Indonesia
125.163.229.101
Moz/5.0 (Windows N...
[Sun,22.04.12][13:47]
SGP MINGGU TOP AI : 4 6 7 CB : 2 5 TOP 2D : 04 14 24 54 94 ~ 06 16 26 56 96 ~ 07 17 27 57 97 ~ 84 86 87 66 77 thanks UPS BOSS
id Indonesia
61.94.210.53
Moz/5.0 (Windows N...
[Sat,21.04.12][13:35]
SGP SABTU TOP AI : 4 6 8 CB : 7 9 TOP 2D : 41 47 49 14 74 94 ~ 61 67 69 16 76 96 ~ 81 87 89 18 78 98 thanks UPS
id Indonesia
180.246.180.55
Moz/5.0 (Windows N...
[Wed,18.04.12][13:14]
SGP RABU TOP AI : 3 5 8 cb : 4 8 TOP 2D : 13 18 23 24 25 ~ 28 32 42 52 82 ~ 34 35 43 53 45 ~ 48 54 58 84 85 ...Wuuuuuuuuuuussss... thanks UPS
id Indonesia
180.253.131.36
Moz/5.0 (Windows N...
[Mon,16.04.12][10:53]
SGP SENIN TOP AI : 7 5 3 CB : 5 7 TOP 2D : 32 37 39 52 53 ~ 57 59 62 63 67 ~ 69 92 93 97 23 ~ 27 29 72 73 79 POLA 4D : 37XX .....Wuuuuuussss..... thanks UPS
id Indonesia
180.254.99.14
Moz/5.0 (Windows N...
[Wed,11.04.12][09:34]
SGP RABU AI 123 CB 2.3 TOP 2D RET 1X 3X BUAT MASDENY KOK NDAK PRNH HUB.NOPE AKI KNP? BLS
id Indonesia
103.3.222.9
NOK-6030/2.0 (5.11) P...
[Mon,19.03.12][14:06]
SGP SENIN TOP AI : 2 5 6 CB 5 8 TOP 2D : 50 52 54 56 58 ~ 72 74 76 77 78 ~ 80 82 84 86 87 ~ 92 94 96 97 98 ...SALAM...KIKUK~KIKUK... thanks UPS
id Indonesia
180.254.68.141
Moz/5.0 (Windows N...
[D3vy][&][denny]
[First]Page:[<=Prev]3
Jump to page:
Gbook id:
Total message: 28 Posting
[DENVY]