[Thu,27.06.19][19:15]
MURAHWI: Lumayanlah kok gak 796
Doelkenyot: TLPON SY BILA PERLU BANTUAN
Doelkenyot: Lanjakkn GOK jangan beri kendor
Writing disabled temporary for public.
[Back]