[Thu,21.02.19][23:09]
: xxxxx xxxxx [[*** dEl***] _]_] __________ gIấc-mƠ-kô-cÓ-thẬT [b] u Ô n g----[t] A y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[BứC tÍp nÈo][¡* thƯng ][Ai-- k qaN TrọnG...0]
[Thu,06.08.15][14:23]
Tao nhớ mày
Moz/5.0 (Linux; U;...
[Tue,26.06.12][12:16]
Http://yeu1lan.info --> Wap hay,Blog tình yêu
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,22.04.12][18:28]
Lâu ngày wá.Nhớ bà :-<
mauie800 UNTRUSTED/1.0
[Sun,11.03.12][17:40]
mu oi khoe k ? mu vs og max cuoi chua ? toi len 8 nhe
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sat,04.02.12][18:15]
Haizzz.....saD
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[BứC tÍp nÈo][¡* thƯng ][Đi ăn trộm]
Your house
Tôi k hoàn hảo nhưng là duy nhất 5 Ừk. Tất kả đều --- v0^ nghỹa.
[hAnhPhUcaO]